Meillä ei puhuta hyvinvoinnista – meillä tehdään sitä.

Yrityksen kasvu lähtee työntekijöiden hyvinvoinnista. Elämäsi Kuntoon on yrityksen työntekijöille suunnattu kasvokkain ja verkossa toteuttava kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin harjoitusohjelma, jonka tulokset ovat mitattavia ja näkyviä. Elämäsi Kuntoon on investointi henkilöstön henkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen pääoman tavoitteelliseen kehittämiseen, samoin kuin muutkin investoinnit liiketoiminnan kasvattamiseen.

Elämäsi Kuntoon -harjoituksilla vahvistetaan ihmisten henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja ja kehitetään ihmisten taitoja toimia toisin oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Työssä ja arjessa jaksaminen ovat asioita, joihin voi vaikuttaa pienillä valinnoilla mutta joiden ylläpitämiseen usein kaivataan muiden tukea. Työntekijät ovat yritykselle voimavara, jonka hyvinvoinnista kannattaa huolehtia; asiat sujuvat paremmin, kun kaikilla riittää virtaa.

Elämäsi Kuntoon on uudenlainen tapa auttaa ihmisiä – ja vaikkapa koko työyhteisöä – saavuttamaan elämänlaatuun liittyviä tavoitteita.Elämäsi Kuntoon avaa ovet monipuoliseen ja tutkittuun tietoon siitä, mitä elämänlaatu on ja miten sitä voi parantaa. Asiakkaana saat työkaluja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja ennen kaikkea niiden saavuttamisen sekä seuraamiseen. Esimerkiksi omaa kokonaisenergisyyttä voi seurata energiaviisarista. Hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen huolehtiminen ravinnosta, ihmissuhteista, liikunnasta, haasteista, levosta ja rentoutumisesta.

ENERGISET OSAAJAT SAAVAT IHMEITÄ AIKAAN.

Yhteensä 45 tuntia valmennusta, jotka toteutetaan 9 x 1/2 päivän valmennuksina. Moduulit ovat osallistujien käytössä myös EK intrassa videovalmennuksina ja työkirjoina. Ohjelma voidaan toteuttaa myös esimiestyön kautta, jolloin Elämäsi Kuntoon -hyvinvoinnin harjoitukset tuodaan osaksi yrityksen johtamishetkiin.

Elämäsi Kuntoon -ohjelman valmentajat ja akateemiset asiantuntijat ohjelman taustalla ovat Suomen johtavia hyvinvoinnin ja energisyyden asiantuntijoita. Mukana ovat mm. tähtitanssija Minna Tervamäki, huippu-urheiluvalmentaja Timo Rauhala, funktionaalisen ravintotieteen asiantuntija Maili Lepola, ravintoterapeutti Hanna Partanen, psykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeisen ajattelun guru Ben Furman, huippu-urheilija, suunnituksen maailmanmestari Jani Lakanen, pilatesopettaja, kehonhallinnan asiantuntija ja fysioterapeutti Jarmo Ahonen, psykiatri Ilkka Härkönen, viestinnän valmentaja Peter Nyman, liikunnan ammattilainen ja maailmanmestari Eva Wahlström, työterveyshoitaja Maria Ristola ja talousvalmentaja Mikko Sjögren

Teema 1, Minä
Oma elämä
Syyn ja seurauksen laki
Se mihin keskityt kasvaa
Olet sitä mihin uskot
Arvokas elämä – arvovalinnat

Teema 2, Ravinto
Ravinnon kohtuullisuuden periaate
Ravinnon laadun merkitys
Ravinnon ja ruokailun rytmitys
Ravinnon monipuolisuus
Vesi ja muut nesteet

Teema 3, Ihmissuhteet
Erilaisten persoonatyyppien
tunnistaminen ja hyväksyminen
Tarpeiden tunnistamisen
Riitojen, konfliktien ja
ristiriitatilanteiden hallinta
Vuorovaikutustaidot
Minä ja ympäristö

Teema 4, Liikunta

Kunto ja keho – kuntokuva
Hengitys- ja verenkiertoelimistö
Lihaskunnon hoitaminen
Liikkuvuuden ylläpito
Liikunta elämäntapana

Teema 5, Valinnat
Tavoitteiden voima
Sitoutuminen ja itsekuri
Henkinen kestävyys
Roolit ja valinnat
Luovuus ja vapaus

Teema 6, Lepo
Unen määrä
Unen laatu
Unirytmi
Palauttava harjoittelu
Lihashuolto

Teema 7, Rentoutuminen

Nautintoaineet ja kohtuullisuus
Pelkojen ja ahdistuksen hallinta
Asenne ja suhtautuminen
Irtipäästämisen taito
Rentoutumismenetelmät

Teema 8, Terveys
Terveyden ylläpitäminen ja
sairauksien ennaltaehkäisy
Tuki– ja liikuntaelinten kunnon vaaliminen
Hengitys- ja verenkiertoelimistön
terveyden tukeminen
Mielenterveyden ylläpito

Teema 9, Talous
Ajatuksista tuloksiin
Oman talouden pelisäännöt
Oman talouden Managerointimalli
Huonojen lainojen vyöryttäminen
Tulevaisuuden Korkoa Korolle -periaate