Elämäsi kuntoon ohjelmia on toteutettu jo kymmenen vuoden ajan. Tulokset asiakasyrityksissä niin yritys- kuin yksilötasolla ovat olleet huikeita. Valmennukset ovat aikaansaaneet lähes 80 %:lla muutosta ihmissuhteissa ja ravintotottumuksissa. Niiden on koettu muun muassa auttaneen suoriutumista päivittäisistä tehtävistä ja askareista energisemmin ja paremmin kuin aikaisemmin. Valmennusten seurauksena 80 % valmennetuista koki liikunnasta ja työstä saatavien haasteiden parantaneen motivaatiota työtä ja elämää kohtaa. Valmennusten vaikutuksesta 71 % valmennetuista koki muutosta lepo- ja rentoutumistottumuksissa.

Kymmeniä tyytyväisiä asiakkaita, klikkaa tästä mitä meistä sanottiin ja tästä mitä tutkimukset osoittavat.

Isompi referenssi kuva